معنی و ترجمه کلمه hard up به فارسی hard up یعنی چه

hard up


جاده شيب دارکه ازميان پيش ساحل بگذرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها