معنی و ترجمه کلمه hard water به فارسی hard water یعنی چه

hard water


اب سخت
معمارى : اب سنگين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها