معنی و ترجمه کلمه hard x-ray به فارسی hard x-ray یعنی چه

hard x-ray


شيمى : پرتو ايکس سخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها