معنی و ترجمه کلمه hard-baked به فارسی hard-baked یعنی چه

hard-baked


سفت پز،سفت پخته شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها