معنی و ترجمه کلمه hard-bitten به فارسی hard-bitten یعنی چه

hard-bitten


ديرشکست خور،سخت هنگام جنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها