معنی و ترجمه کلمه hard-bitten به فارسی hard-bitten یعنی چه

hard-bitten


ديرشکست خور،سخت هنگام جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها