معنی و ترجمه کلمه hard-boiled به فارسی hard-boiled یعنی چه

hard-boiled


سفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها