معنی و ترجمه کلمه hard-face به فارسی hard-face یعنی چه

hard-face


علوم مهندسى : سخت کردن سطحى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها