معنی و ترجمه کلمه hard-face به فارسی hard-face یعنی چه

hard-face


علوم مهندسى : سخت کردن سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها