معنی و ترجمه کلمه hard-heartedly به فارسی hard-heartedly یعنی چه

hard-heartedly


بيرحمانه ،از روى سخت دلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها