معنی و ترجمه کلمه hard-heartedness به فارسی hard-heartedness یعنی چه

hard-heartedness


سنگدلى ،قساوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها