معنی و ترجمه کلمه hard-ware به فارسی hard-ware یعنی چه

hard-ware


روانشناسى : سخت افزار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها