معنی و ترجمه کلمه hard به فارسی hard یعنی چه

hard


بشدت ،بسرعت ،سفت ،دشوار،مشکل ،شديد،قوى ،سخت گير،نامطبوع ،زمخت ،خسيس ،درمضيقه
ورزش : مستقيما در مسير موردنظر
علوم هوايى : سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها