معنی و ترجمه کلمه hardenability به فارسی hardenability یعنی چه

hardenability


علوم مهندسى : قابليت سخت شوندگى
عمران : قابليت سختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها