معنی و ترجمه کلمه hardened concrete به فارسی hardened concrete یعنی چه

hardened concrete


بتن سفت شده
علوم مهندسى : بتن سفت شده
معمارى : بتن سخت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها