معنی و ترجمه کلمه hardening constituent به فارسی hardening constituent یعنی چه

hardening constituent


علوم مهندسى : جزء سخت گردانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها