معنی و ترجمه کلمه hardening crake به فارسی hardening crake یعنی چه

hardening crake


علوم مهندسى : ترک سخت گردانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها