معنی و ترجمه کلمه hardening crake به فارسی hardening crake یعنی چه

hardening crake


علوم مهندسى : ترک سخت گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها