معنی و ترجمه کلمه hardening furnace به فارسی hardening furnace یعنی چه

hardening furnace


علوم مهندسى : کوره سخت گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها