معنی و ترجمه کلمه hardening room به فارسی hardening room یعنی چه

hardening room


علوم مهندسى : اطاق سخت گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها