معنی و ترجمه کلمه hardening به فارسی hardening یعنی چه

hardening


سخت شدن( فلز يا بتن)
عمران : سخت شدن
معمارى : سفت شدگى
شيمى : سخت گردانى
علوم هوايى : سخت گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها