معنی و ترجمه کلمه hardly ever به فارسی hardly ever یعنی چه

hardly ever


به ندرت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها