معنی و ترجمه کلمه hardness tester به فارسی hardness tester یعنی چه

hardness tester


علوم مهندسى : ازمايش کننده يا تستر سختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها