معنی و ترجمه کلمه hardness به فارسی hardness یعنی چه

hardness


سختى ،دشوارى ،اشکال ،سفتى ،شدت
علوم مهندسى : شکنندگى
عمران : سختى
معمارى : سختى
شيمى : سختى
زيست شناسى : سختى
علوم هوايى : سختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها