معنی و ترجمه کلمه harmfulness به فارسی harmfulness یعنی چه

harmfulness


زيان رسانى ،صدمه ،مضرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها