معنی و ترجمه کلمه harmlessly به فارسی harmlessly یعنی چه

harmlessly


بى انکه اسيبى رساند،بدون صدمه ،بطوربى اذيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها