معنی و ترجمه کلمه harmonic motion به فارسی harmonic motion یعنی چه

harmonic motion


(مو ).الحان مرکب ،اهنگ مرکبى که از ترکيب چند موج صوتى ساده تر ترکيب شده باشد
شيمى : حرکت هماهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها