معنی و ترجمه کلمه harmonic oscillator به فارسی harmonic oscillator یعنی چه

harmonic oscillator


شيمى : نوسانگر هماهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها