معنی و ترجمه کلمه harmonic selective ringing به فارسی harmonic selective ringing یعنی چه

harmonic selective ringing


الکترونيک : تلفن اختصاصى همساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها