معنی و ترجمه کلمه harmonic به فارسی harmonic یعنی چه

harmonic


هماهنگ ،سازگار، )harmonious(هم اهنگ ،موزون ،هارمونيک ،همساز
الکترونيک : هارمونيک
عمران : هماهنگ
بازرگانى : متوازن
علوم هوايى : همساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها