معنی و ترجمه کلمه harmonics به فارسی harmonics یعنی چه

harmonics


مبحث مطالعه خواص ومختصات اصوات موسيقى ،مبحث الحان موزون ،همسازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها