معنی و ترجمه کلمه harmonious به فارسی harmonious یعنی چه

harmonious


خوش اهنگ ،موزون ،سازگار موافق
روانشناسى : هماهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها