معنی و ترجمه کلمه harness به فارسی harness یعنی چه

harness


پوشش کفش برفى ،اماده کردن ،يراق کردن يراق اسب متصل به ارابه ،تونيک ،بند شانه ،يراق اسب ،بند بسته ،دهنه ،تارکش ،اشياء،تهيه کردن ،افسار زدن ،زين وبرگ کردن ،مهارکردن ،مطيع کردن ،تحت کنترل دراوردن
علوم مهندسى : قلاب
کامپيوتر : يک گروه از کابل هاى مجزا که به بسته شده اند
قانون ـ فقه : حين انجام وظيفه
ورزش : طرز بستن طناب به بدن کوهنورد
علوم هوايى : نوارهايى که چتر باز و يا محموله را به چتر متصل ميکند
علوم نظامى : دسته سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها