معنی و ترجمه کلمه harquebus به فارسی harquebus یعنی چه

harquebus


تفنگ شمخال ،شمخال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها