معنی و ترجمه کلمه harrod domar equation به فارسی harrod domar equation یعنی چه

harrod domar equation


بازرگانى : ديگرى دومار از امريکا که در زمينه تحليلهاى فرايند رشد کار کرده اند گرفته شده است.

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها