معنی و ترجمه کلمه harsh usage به فارسی harsh usage یعنی چه

harsh usage


بدرفتارى ،تندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها