معنی و ترجمه کلمه hartley oscillator به فارسی hartley oscillator یعنی چه

hartley oscillator


الکترونيک : اوسيلاتور هارتلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها