معنی و ترجمه کلمه hartree methode به فارسی hartree methode یعنی چه

hartree methode


روش هارترى
شيمى : روش ميدان خود سازگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها