معنی و ترجمه کلمه hartshorn به فارسی hartshorn یعنی چه

hartshorn


(ش ).کربنات امونيوم ،(گ.ش ).بارهنگ ،شاخ گوزن ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها