معنی و ترجمه کلمه harvester به فارسی harvester یعنی چه

harvester


دروگر،ماشين درو و باقه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها