معنی و ترجمه کلمه haste makes waste به فارسی haste makes waste یعنی چه

haste makes waste


ادم دست پاچه که کارادوبارميکند،تعجيل موجب تعطيل است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها