معنی و ترجمه کلمه hasty crossing به فارسی hasty crossing یعنی چه

hasty crossing


علوم نظامى : عبور تعجيلى از رودخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها