معنی و ترجمه کلمه hasty defense به فارسی hasty defense یعنی چه

hasty defense


علوم نظامى : دفاع تعجيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها