معنی و ترجمه کلمه hasty sling به فارسی hasty sling یعنی چه

hasty sling


علوم نظامى : حلقه کردن بند تفنگ به صورت تعجيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها