معنی و ترجمه کلمه hautboy به فارسی hautboy یعنی چه

hautboy


)hautbois(سرنا،کرنا،(م.م ).درخت جنگلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها