معنی و ترجمه کلمه haute ecole به فارسی haute ecole یعنی چه

haute ecole


تمرين اسب سوارى از روى مانع ،دبيرستان
ورزش : پرورش اسب در سطح عالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها