معنی و ترجمه کلمه have an angle به فارسی have an angle یعنی چه

have an angle


ورزش : بريدن مسير مهاجم بصورت اريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها