معنی و ترجمه کلمه haven submarine به فارسی haven submarine یعنی چه

haven submarine


منطقه امن زيردريايى
علوم نظامى : منطقه تامين زيردرياييها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها