معنی و ترجمه کلمه haven به فارسی haven یعنی چه

haven


بندرگاه ،لنگرگاه ،(م.ج ).پناهگاه ،جاى امن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها