معنی و ترجمه کلمه havens به فارسی havens یعنی چه

havens


مناطق امن دريايى
علوم نظامى : مناطق امن از نظر عبور و مرور دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها