معنی و ترجمه کلمه having a complaint به فارسی having a complaint یعنی چه

having a complaint


قانون ـ فقه : متظلم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها