معنی و ترجمه کلمه having free will به فارسی having free will یعنی چه

having free will


فاعل مختار،ازادکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها