معنی و ترجمه کلمه haw به فارسی haw یعنی چه

haw


پرچين ،حصار،محوطه ،(گ.ش ).کويج ،کيالک ،ميوه وليک ،ملاوليک ،چيز بى ارزش ،گيرکردن ،من من کردن ،گيردرصحبت ،درنگ ،فرمان حرکت( به يک دسته ياتيم )دادن ،گله گوسفند وغيره ،دست چپ رفتن ،دست چپ بردن ،به دست چپ ،دست چپ برو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها